Årgang 19/20
Linjefag
Oplevelsesdøgn
Efterskolernes Dag
Hjernedag
Introtur
Ankomst