Årgang 22/23
Kulturrejse til Berlin
Uddannelsesaften
Triatlon
Sport - linjefag
Musik - linjefag
Fodbold - linjefag
Design - linjefag
Dans - linjefag
Efterskolernes Dag
Oplevelsesdøgn
Hjernedag
Introtur
Ankomst